Wie is Laurenz?

P1050472 bw edit cr brd shrpLaurenz is uw klusprofessional die voorziet in een brede inzetbaarheid.
Laurenz voert zijn bedrijf aan de hand van de volgende vier pijlers:
Open en eerlijk, professioneel, veilig en groen.

Open en eerlijk:
Laurenz maakt duidelijke afspraken met u over de uit te voeren klus. De gehele klus zal conform deze afspraken worden uitgevoerd. Indien een offerte is opgesteld, zal de eindafrekening zijn zoals afgesproken in de offerte. Mochten er zich tijdens de werkzaamheden onvoorziene zaken voordoen waardoor er sprake is van meerwerk, dan wordt u van te voren op de hoogte gebracht. Deze extra werkzaamheden worden uitsluitend in overleg met u uitgevoerd.
Laurenz is transparant en komt gemaakte afspraken na.

Professioneel:
Laurenz heeft een ruime ervaring met een groot scala aan uiteenlopende werkzaamheden. De werkzaamheden die Laurenz uitvoert zijn van een kwalitatief hoge standaard en staan garant voor een goed functioneren.
Het hoofddoel van alle inspanningen is dat uw investering u een tevreden eindresultaat oplevert.
Sommige werkzaamheden moeten volgens speciale certificering worden uitgevoerd. Laurenz zal ervoor zorg dragen dat een gecertificeerde installateur deze werkzaamheden uitvoert.
Laurenz realiseert uw plannen en denkt desgevraagd ook graag met u mee om uw ideeën in een tastbaar eindresultaat om te zetten.

Veilig:
Laurenz heeft de veiligheid hoog in het vaandel. Bij het realiseren van uw wensen en ideeën let Laurenz  er op dat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan. Laurenz houdt rekening met uw veiligheid en kan u tijdens de werkzaamheden, die soms tot overlast kunnen leiden, altijd voorzien van gehoor, gezicht of mondbescherming.
Uiteraard probeert Laurenz de overlast altijd tot een minimum te beperken.

Groen:
Laurenz leeft samen met u op deze prachtige planeet. Door de toepassing van chemische oplosmiddelen tot een minimum te beperken, worden verontreinigingen en broeikasgassen voorkomen.
Laurenz betrekt zijn hout bij leveranciers die het F.S.C. keurmerk voeren.
Hierbij is de herkomst van het aangeleverde hout bekend. Dit voorkomt illegale houtkap in de spaarzame regenwouden.